Användarvillkor

Användarvillkor

Läs gärna igenom villkoren och kontakta oss om det är något du undrar över.

Allmänt

Genom att använda imoto.se godkänner du dessa Användarvillkor och förbinder dig att följa dem.

Dina personuppgifter

För att man ska kunna använda imoto, till exempel för att kunna annonsera på imoto eller kontakta annonsörer behöver vi samla in och behandla vissa personuppgifter om dig så som ditt namn och mailadress, imoto hanterar inga betalningar. Därför kommer vi inte be dig om några betaluppgifter.

Regler för annonsering

Du ansvarar själv som användare för att den information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler. Du som användare är personligen ansvarig för din annons.

Inga dubbletter. Det är inte tillåtet att lägga in annonser om samma bil mer än en gång. Radera den gamla annonsen först innan du lägger in den nya.

Det är inte tillåtet att byta ut eller lägga till en vara vid redigering av annonsen, alla annonser granskas på nytt efter de har redigerats.

Endast en bil per annons.

Användaren förbinder sig att använda Webbplatsen i enlighet med gällande svensk lagstiftning, innefattande bl.a. förbud att förtala, trakassera, eller på annat sätt kränka annans rättighet. Webbplatsen får inte användas för att inkräkta på, eller störa Webbplatsens drift, eller de servrar eller nätverk som används för att tillhandahålla Webbplatsen, ej heller överföra eller på annat sätt tillgängliggöra eventuellt virus, mask eller trojaner eller annan skadlig programvara eller kod.

imoto förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av en användare som missbrukar, manipulerar eller använder Tjänsterna i strid med Användarvillkoren, inklusive reglerna för annonsering.

Ansvar

imoto garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför imotos kontroll och imoto ställer inga garantier gällande Webbplatsens funktion eller tillgänglighet. Webbplatsen kan även vara nedstängd under perioder av uppgraderingar eller då nödvändigt underhåll av Webbplatsen utförs. imoto ansvarar inte för eventuella skador, varken direkt eller indirekt, som orsakas av användning av Webbplatsen och dess innehåll.

imoto ansvarar inte för det objekt som annonseras ut på Webbplatsen. imoto ansvarar inte för kvaliteten, fullständigheten eller korrektheten av något innehåll som publiceras på Webbplatsen. imoto ansvarar inte heller för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvara eller på felaktig information i annonstexten.

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för och stödjer inte sådana externa webbplatsers. All användning av webbplatser från tredje man sker på egen risk.

Registrering av medlemskap 

För användning av Tjänsten måste man registrera sig på imoto genom att skapa ett användarkonto. Användaren måste vara minst 18 år gammal eller ha målsmans eller annan behörig ställföreträdares godkännande.

Medlemskapet hos imoto är kostnadsfritt. 

Det är användarens ansvar att säkerställa att den information som tillhandahålls är korrekt och fullständig, samt att inloggningsuppgifter till användarkontot förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Användaren ansvarar för all åtkomst till Webbplatsen via sitt användarkonto.

imoto har rätt att neka registrering för Användare som tidigare har brutit mot Användarvillkoren eller gällande lagstiftning.

Immateriella rättigheter

Samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter relaterade till Tjänsten, inkluderat men inte begränsat till varumärken, mönsterskydd, upphovsrätt och patent, innehas av imoto, eller imotos licensgivare. Samma sak gäller för den bakomliggande programkoden för Tjänsten.

Du får inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen utan imotos medgivande.

Ändringar i Tjänsterna

imoto kan när som helst och utan föregående information till Användaren göra ändringar i Tjänsten eller modifiera hur Tjänsten tillhandahålls. Detsamma gäller beslut om att avveckla Tjänsten eller ersätta Tjänsten med annan tjänst. Under sådana förhållanden förbehåller sig imoto rätten att avsluta Användarens tillgång till Tjänsten, vilket föregås av ett meddelande till din registrerade e-postadress.

Ändringar i Användarvillkoren

Vi förbehåller oss rätten att ändra i Användarvillkoren. Sådana ändringar träder ikraft från det datum som imoto publicerar ändringar på Webbplatsen, eller annars informerar om ändringarna. För det fall Användaren inte accepterar ändringarna, upphör rätten att fortsatt använda Tjänsten.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsten och Användarvillkoren. Tvister som uppstår i anledning av Tjänsten eller detta Användarvillkor ska avgöras av svensk allmän domstol.

Kontaktuppgifter

Har du några frågor om Tjänsten eller Användarvillkoren kan du kontakta oss genom e-post [email protected]